• چهارشنبه 13 اسفند 99

 مجید قلعه بیگی

در مدح حضرت علی اکبر(ع) -(قوی راکبه قدم ای سرور دوران بالاسی)

11

قوی راکبه قدم ای سرور دوران بالاسی
گوره دشمن نه جوان بسلیوب اکبر آناسی
نه قدر ویرسالا شمشیر و سنان اوخ یاراسی
     دوز دایان ائیلمه افغان،علی خوش گلدون اوغول

شیریزدان کیمی بو لشگریلن جنگ ایله سن
قوم روبه صفته، رزمگهی تنگ ایله سن
بو سر زولفووی اوز قانیویله رنگ ایله سن
    قاره زولفون اولا الوان علی خوش گلدون اوغول

قویما یالقیز شه عطشانی بو صحراده علی
قوی اوغولسوز منِ بیچاره نی دنیاده علی
سربلند ائیله منی محضر زهراده علی
    امّ لیلا سنه قربان علی خوش گلدون اوغول

ای آدی خلقی یوزی جمله گوزللر گوزلی
حیفدور قانه بویانسون بو قرا قاش گوز علی
آناون قامت خم گشته سی او دم دوزلی
      کی وصاله دونه هجران علی خوش گلدون اوغول

هانس شهزاده ده وار بیله ملاحت بو جمال
بیله شیرین سخن و بیله ادب بیله کمال
چشم آهو نگه و زلف سیه هاشمی خال
     شمع جمع هامی خوبان علی خوش گلدون اوغولکیملر دئوری یوسفه بنذردی او اکبر
یوسف ندی تشبیه پیمبردی او اکبر
یوخ شکی او یوسف کی گوزللر گوزلیدی
اوندا یوخیدی اکبر،  او اکبر بدلیدی

  • شنبه
  • 25
  • بهمن
  • 1399
  • ساعت
  • 22:6
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران