• چهارشنبه 13 اسفند 99


مولودی سبک تک امام علی

113

شور حماسی

میلاد حضرت علی (ع )

میر دلیرانی و تو فاتح میدانی و
تو اسوه ی مردانی و تو حضرت مرتضی
شاه جهانداری و تو کعبه ی سیاری و
تو قدرت داداری تو حضرت مرتضی
حیدر فاتح خیبر از همه برتر تویی شه و سرور ما
مولا دلبر دلها همسر زهرا شور و مستی نوکرا
دل صحن و سراته مست نیم نگاته
نوکری واست فخر نوکراته
یا مولا یاحیدر
هم دین و ایمانی معنی قرآنی تو
عزیز یزدانی تو حضرت مرتضی
دلبر و دلداری و تو سرور و سالاری و
تو مونس و غم خواری تو حضرت مرتضی
حیدر اول و آخر ساقی کوثر دل منه شهر نجف
هستی عشق پیغمبر شافع محشر لقبته شاه لوکشف
دل صحن و سراته مست نیم نگاته
نوکری واست فخر نوکراته
یا مولا یاحیدر

  • جمعه
  • 1
  • اسفند
  • 1399
  • ساعت
  • 0:27
  • نوشته شده توسط
  • محمدحسین میرحسینی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران