• چهارشنبه 1 اردیبهشت 00

 مرتضی محمودپور

استغاثه بدرگاه امام زمان(عج )

39

استغاثه بدرگاه امام زمان(عج )

◾گریه ی فراق
◾استغاثه بدرگاه امام زمان (عج)

گریه از دور ی تو گر نکنم پس چکنم
با غم هجر تو من سرنکنم پس چکنم

آبرویم تو خریدی همه جا... ممنونم
دیده از لطف شما تر نکنم پس چکنم

همه الطاف ترا دور خودم میدیدم
سجده ی شکر مکرر نکنم پس چکنم

سالها منتظرم تا که ببینم رویت
زیر پر سر چو کبوتر نکنم پس چکنم

وعده ی دیدن روی تو میسر نشده
خاک هجران تو برسر نکنم پس چکنم

تا بیایی قسمت میدهم آقا به رباب
گریه بر حنجر اصغر نکنم پس چکنم

سوی مقتل ز حرم عمه ی مظلومه دوید
من اگر گریه به معجر نکنم پس چکنم

چشم ارباب چو یعقوب براه اکبر
ناله گر بر تن اکبر نکنم پس چکنم

سوی کعنان ز سفر یوسف زهرا تو بیا
چشم چون حلقه براین درنکنم پس چکنم

#داغ_هجران

  • دوشنبه
  • 9
  • فروردین
  • 1400
  • ساعت
  • 18:18
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران