• چهارشنبه 1 اردیبهشت 00

 سید تقی سیفی اردبیلی

غزل حضرت امام رضا(ع) -(السلام ای چمن فاطمه ده لالۀ خوشبو)

26

السلام ای چمن فاطمه ده لالۀ خوشبو
حَبّذا نورٌ علی نوروَه ای دلبر دلجو

باشلیوب قمری جانیم آقاسندن ساری کوکو
آیت جلوه سَرمد ئوزی سردارعلی خو

شاه اقلیم شرف شعشعه تیغ دو پهلو
رهبر مفترض الطاعه دین، دلبر مهَ رو

ورمشام محضرعشقونده گینه صدقیله زانو
دیله گفتار ویرن شعره حلال ایلدی جادو

قبله جاندی منه سنده اولان طاق دو اَبرو
قلمیم جان یارادور واژه دوزنده نه هیاهو

حسنووه رشک آپارور یوسف صدیق سیه مو
شکّی یوخ سنده ده وارفاتح خیبرده که بازو

گزورم تربتوون فیضینی نه بالش پرقو
قوی وروم گوشه ی ایوانوه مژگانیله جارو

دایانوم پای ضریحونده دیوم عشقیله یاهو
سائلم قوما قاپوندان منی یا ضامن آهو

  • شنبه
  • 14
  • فروردین
  • 1400
  • ساعت
  • 23:5
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران