• چهارشنبه 4 خرداد 01


ریا -(از شب به سحر ریا نمودم جانا)

5942
3

از شب به سحر ریا نمودم جانا

در وقت سحر جفا نمودم جانا

در وقت اذان به یاد ذات ازلی

دست از جورو جفا جدا نمودم جانا

  • چهارشنبه
  • 11
  • آذر
  • 1388
  • ساعت
  • 16:8
  • نوشته شده توسط
  • مرتضی مقیدنیا

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران