• پنج شنبه 27 خرداد 00

 اسماعیل تقوایی

یا صاحب الزمان (عج) _کاش این جمعه دگر جمعه آخر گردد

43

یا صاحب الزمان
کاش این جمعه دگر جمعه آخر گردد
وصل زیبای دل وحضرت دلبر گردد

کاش برگوش رسد صوت انالمهدی او
کعبه روشن ز رخ حجت داور گردد

انتظار همه ی منتظران سرآید
باز آن یار سفر کرده ی ما بر گردد

آید وظلم کند ریشه کن از این عالم
شادی وخنده مظلوم میسر گردد

کاش آن منتقم خون خدا باز آید
آید و باز عیان مرقد مادر گردد

اگر این جمعه ی موعود نباشد ایکاش
یک دمی دیدن آن چهره مقدر گردد

شعر:اسماعیل تقوایی

  • جمعه
  • 21
  • خرداد
  • 1400
  • ساعت
  • 6:2
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران