• شنبه 2 مرداد 00

 مرتضی محمودپور

شهادت حضرت مسلم(ع )(قرار بیقرارم ای حسین جان )

91
1

◾ایام مسلمیه
◾شهادت حضرت مسلم (ع)

قرار بیقرارم ای حسین جان
به عشق تو سرِ دارم حسین جان

میان کوفیان تنهای تنها
گرفتارم گرفتارم حسین جان

سر بازار حرفی من شنیدم
دهد این حرف آزارم حسین جان

مهیای جدالِ با تو هستند
الا نور شب تارم حسین جان

برای اکبر تو نقشه دارند
به سینه غصه دارم ای حسین

دراینجاحرف عباس رشید است
به کوفه گر علمدارم حسین جان

ز خلخال و ز معجر حرفها بود
دگر طاقت ندارم ای حسین جان

سپردم دخترم را دستت آقا
ز دوریش اگر زارم حسین جان

فدای دخترانت دختر من
همه دار و ندارم ای حسین جان

دو طفل کوچکم قربان اصغر
به راهت سرگذارم ای حسین جان


  • یکشنبه
  • 27
  • تیر
  • 1400
  • ساعت
  • 1:13
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران