• شنبه 2 مرداد 00

حاج حسن یعقوبی تبریزی

حضرت امام حسین(ع) -(یاحسین بیر سنون عشقون منی بازاره چکوب)

35

یاحسین بیر سنون عشقون منی بازاره چکوب 
شکَّر لطفودی طوطی کیمی گفتاره چکوب 

روز ازلده سنون عکسوی دل ملکونده
مانی عشق گوزل وجهیله دیواره چکوب 

گر تاپام عشقی مُنقّش ایلین نقّاشی 
سوروشام او منی علّت ندی آواره چکوب 

ناز چکماقلقا عاشق، ولی نقّاش ازل
ایتماقا ناز همیشه نیه دلداره چکوب

سلطنت ایلوری ملک دله عشقون شاهی
من مسکینی اوزی اولدوقی درباره چکوب 

رشته زلفی سالوب گردنیمه لیلی مثال
منی مجنون ایلیوب آردیجا کوهساره چکوب

آتش شمعه گرکدور یانا هر پروانه 
عشقیده بلبل شوریده نی گلزاره چکوب

من یعقوبونی عشقوندی ایدوب دیوانه 
هر گون، هر آی، هر ایلی کوچه و بازاره چکوب

  • دوشنبه
  • 28
  • تیر
  • 1400
  • ساعت
  • 15:25
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران