• دوشنبه 29 شهریور 00

 مختار وطن پرست

در مدح امام رضا(ع) -(غبار کوی تو اکلیل سرو رانستی)

14

غبار کوی تو اکلیل سرو رانستی
غلام روی تو جمشید خسروانستی

نه خاک و باد و نه آتش نه آب سبعهء بحر
مسخَّرت همه ارکان کن فکانستی

مکان زِ ملک زمین تا به ذروهء ملکوت
زِ یمن خاک تو چون روضهء جنانستی

زمان زِ روز ازل تا به لحظه های ابد
به پیش چشم تو یک لحظه از زمانستی

زمین و ملک فلک از ره عنایت تو
یقین که صاحب ارزاق انس و جانستی

به بارگاه رفیعت شها پی تعظیم
خمیده، قامت این چرخ آسمانستی

چه مدح گویمت ای پور اَفصَحُ الفُصَحا
ثنای گوی تو آیاتِ اَلْبَيانستی

(نگین) که گشته نگین، مفلسی به راهت بود
کنون زِ فضل تو گنجور کامرانستی

  • یکشنبه
  • 14
  • شهریور
  • 1400
  • ساعت
  • 12:36
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران