• دوشنبه 29 شهریور 00

 مرتضی محمودپور

یک منبر روضه(الشام الشام الشام)

99
1

◾یک منیر روضه
◾الشام الشام

حرف امام الاسرا الشام الشام
درکوفه و شام بلا الشام الشام

گفته علی‌بن‌الحسین باعمه‌جانش
در هر نفس تا انتها الشام الشام

ذکر رقیه در خرابه با سکینه
خوردم کتک من بی هوا الشام الشام

باب مرا در کربلا تا سر بریدند
آن سر به روی نیزه ها الشام الشام

بزم شراب و طعنه و زخم زبانها
بودند جمع اشقیا الشام الشام 

راس بریده ذکر قرآن از لب شاه
پرخون سر و طشت طلا الشام الشام 

با خیزان لب را هدف بگرفته و میزد
در پیش چشم جمع ما الشام الشام 

در کوچه های شام ما آواره بودیم
آتش ز بام خانه ها الشام الشام

#مرتضی_محمودپور 
@haajmorteza 

  • پنج شنبه
  • 18
  • شهریور
  • 1400
  • ساعت
  • 1:8
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران