• یکشنبه 28 شهریور 00


زبانحال حضرت قیه(س) خرابه شام -(عمّه مباش غافل از حال زارم امشب)

85

عمّه مباش غافل، از حال زارم امشب
کز شدت غم و درد، رفته است کارم امشب

شبهای دیگرم بود، گر طاقت صبوری
بالله زِ هجر بابم، طاقت ندارم امشب

از طفلِ بی پدر خلق، دایم کناره گیرند
بابم چه شد که گیرد،اندر کنارم امشب

اندر خرابه شام، هم تشنه هم گرسنه
غافل مباش عمّه، زین شامِ تارم امشب

زین العباد نامد، از بهرِ پرسش من
چون شد که او نموده،این گونه زارم امشب

عمّه اگر نبینم ،روی علیّ اکبر
از آتشِ فراقش، جان می سپارم امشب

اندر مشامم آید، بوی علیّ اصغر
رفته است از دل و جان صبر و قرارم امشب

در کنجِ این خرابه،گرجان دهم به حسرت
جز آهِ دل نباشد ، شمعِ مزارم امشب

(جودی) مرا از این غم منمای منع افغان
کز داغ این مصیبت بی اختیارم امشب

  • شنبه
  • 20
  • شهریور
  • 1400
  • ساعت
  • 16:52
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران