• سه شنبه 27 مهر 00


خوش بحال دلِ آنکس که گرفتارِ تو شد

117
1

خوش بحال دلِ آنکس که گرفتارِ تو شد
چشم بیمار تو را دیده و بیمارِ تو شد

هدفَت بود بنا کردنِ وحدانیّت
سجده آورد علی(ع)؛ یار وفادارِ تو شد

از خدا گفتی و کفار به تو طعنه زدند
نگرفتی به دل و لطف و کرم کارِ تو شد

زیرِ بارِ ستم و دشمنی و زخم زبان
کمرت خم شد و اسلام بدهکارِ تو شد

بعد تو دلهره افتاد به جانِ یثرب
کعبه مشکی به تنش کرد و عزادارِ تو شد

رفتی و باغ فدک مثل خلافت شد غصب
دوّمی آمد و در کوچه طلبکارِ تو شد

سخت سیلی زد و بد مزد رسالت را داد
بد جسارت کرد و مایهٔ آزارِ تو شد

بر سرِ فاطمه ات پیش حسن(ع) داد کشید
به خدا بغضِ گلویش غم ِ سرشارِ تو شد

رفتی و سوخت سراپایِ حدیث ثقلین
شعله ها باعث بیتابی بسیارِ تو شد

پیرهن دوخت و نان پخت و فقط درد کشید
با دلی خون شده آمادهٔ دیدارِ تو شد!

  • دوشنبه
  • 12
  • مهر
  • 1400
  • ساعت
  • 13:24
  • نوشته شده توسط
  • 09127324206

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران