• جمعه 1 بهمن 00


سبک واحد سنگین فاطمیه -(قرآن بخون ای همسرم - با دیده تر - واحد سنگین)

297

واحد سنگین - روضه ای فاطمیه

قرآن بخون ای همسرم   (با دیده‌ی تر)۳
قرآن بخون برای من    (از نور و کوثر)۳
هجده بهار زندگیم    (فصل خزونه)۳
گریه نکن دیگه علی    (جون پیمبر)۳
اون باغ بی خزون که داشتی   (یادته حیدر)۳
دستای مهربون که داشتی   (یادته حیدر)۳
دیدم به روت همسایه ها که   (در وا نکردند)۳
کیسه‌ی پر زنون که داشتی   (یادته حیدر)۳
علی ببین همسایه ها - دیگه براشون گریه هام عذابه

میگن دعاهات تو نماز - نمیذاره که بچمون بخوابه

وای وای   مظلوم عالم علی  *

صحابه‌ی نبی ولی   (دنیا پرستند)۳
تو شهر علم مصطفی   (درو شکستند)۳
باَی ذَنب قُتِلَت   (محسنو کشتند)۳
ای کاش میمردم علی (دستاتو بستند)۳
دیدم تموم ناشده حرفام   (دور و برم سوخت)۳
در گُر گرفته وُ سرانجام   (بال و پرم سوخت)۳
من بودم و غلاف شمشیر   (میون مردم)۳
تو بودی و قنفذ بدنام   (آخ جگرم سوخت)۳
کی دیده آخه لونه‌ی - پرستو آتیش بگیره بمیره
بال و پرش بسوزه و - یواش یواش رو خاک آروم بگیره

*  وای وای مظلوم عالم علی  *

شاعر : حسین بابانیا

  • جمعه
  • 12
  • آذر
  • 1400
  • ساعت
  • 1:36
  • نوشته شده توسط
  • حسین بابانیا

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازید


حجم فایل 4.12 MB
تعداد بازپخش 11
تاریخ بارگذاری پنج شنبه 11 آذر 1400 22:16
عنوان : واحد سنگین فاطمیه
حجم فایل 3.84 MB
تعداد بازپخش 6
تاریخ بارگذاری پنج شنبه 11 آذر 1400 22:18
عنوان : واحد سنگین فاطمیه بند دوم

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران