• جمعه 1 بهمن 00

 مرتضی محمودپور

جمعه‌های بیقراری

107

جمعه‌های بیقراری

جمعه‌های بیقراری

گرچه با نفس هر زمان جنگیست
رنگ دنیای ما ز بی‌ رنگیست
لیک چشمان من به در مانده
جمعه‌ها جمعه‌های دلتنگیست

#مرتضی_محمودپور
@haajmorteza

  • جمعه
  • 17
  • دی
  • 1400
  • ساعت
  • 19:6
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران