• جمعه 1 بهمن 00

 اسماعیل تقوایی

فراق علی(ع) وفاطمه (س) _فضای خانه دلگیر است بی تو

98

علی(ع) وفراق فاطمه‌ (س)
فضای خانه دلگیر است بی تو
علی از جان خود سیر است بی تو

تمام خانه بوی غم گرفته
و غم در حال تکثیر است بی تو

تو رفتی حیدر تو بی پناهست
علی را هجر تقدیر است بی تو

دگر تاب وتوان از دست دادم
علی تو زمین گیر است بی تو

تسلی میدهم من کودکانت
به سینه ناله شبگیر است بی تو

تمام لشگر حیدر تو بودی
علی بی لشگر و میر است بی تو

مدینه بی تو بانو جانگداز است
دلم در خانه زنجیر است بی تو

میان مردم چشمان حیدر
در ودیوار تصویر است بی تو

دعا کن زودتر پیش تو آیم
که دنیا دست وپا گیر است بی تو

شعر :اسماعیل تقوایی

  • سه شنبه
  • 21
  • دی
  • 1400
  • ساعت
  • 7:22
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران