• سه شنبه 3 خرداد 01

 مرتضی محمودپور

سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع بدست سفاکان آل سعود

173
4

◾سالگردتخریب حرم ائمه‌ی بقیع
◾بدست سفاکان آل سعود

غمی دارم چو آتش روی سینه
غمی مانند داغی بی قرینه
دوباره خاطرات سخت کوچه
حرم تخریب گشته در مدینه

سعودیها همان آل یهودند
که با قنفذ میان کوچه بودند
حرم تخریب شد از کینه ای وای
دل آل کساء را خون نمودند

الهی منتقم از ره بیاید
حرم را باز آبادش نماید
برای مادر آزاده خود
انالمهدی انا‌المهدی سراید

بقیع و صحن و ایوان طلایش
ورودی باب قاسم سرسرایش
ضریح مادر سقا و صحنش
که سقاخانه سازم از برایش

به میدانش نشان مشک بی آب
همان آبی که گشته دُّر نایاب
دو دستی از بدن افتاده دیدم
به میدان شیرخواره رفته در خواب

#مرتضی_محمودپور
@haajmorteza
  

  • یکشنبه
  • 18
  • اردیبهشت
  • 1401
  • ساعت
  • 16:19
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران