• یکشنبه 7 خرداد 02

 مرتضی محمودپور

نوحه سینه زنی شهادت امام صادق(ع)سبک همه جا کربلا

1827
5

◾نوحه سینه زنی
◾شهادت امام صادق(ع)
سبک همه جا کربلا

◾بنداول
همچو جدم علی دست من بسته شد
ناله‌هایم از این غصه پیوسته شد
دیده‌ام تر کنم
یاد مادر کنم
آه و واویلتا آه و واویلتا(۲)

◾بنددوم
نیمه شب خصم دون تا کنارم  رسید
دست بسته مرا بین کوچه کشید
روز خود شب کنم
یاد زینب کنم
آه و واویلتا آه و واویلتا(۲)

◾بندسوم
تا عدو پست‌پا بر همه دین زده
همچو زهرا مرا سیلی از کین زده
ای خدا از جفا
من فتادم ز پا
آه و واویلتا آه و واویلتا(۲)

#مرتضی_محمودپور
@haajmorteza 

  • شنبه
  • 31
  • اردیبهشت
  • 1401
  • ساعت
  • 6:12
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران