• پنج شنبه 10 آذر 01


ای مدینه ای مدینه بهر تو مهمان رسیده

50

نوحه بازگشت کاروان به مدینه

ای مدینه ای مدینه بهر تو مهمان رسیده
زینب آمد دل شکسته سینه سوزان قد خمیده

زینبم من زینبم من زینبم من ۲
____
از چه نشناسی مرا ، من زینب قامت کمانم
داغ دل را در کنار قبر مادر می نشانم

زینبم من زینبم من زینبم من ۲
                              ____
رفته از دستم مدینه آن همه بود و نبودم
خیز و مادر کن تماشا بر من و روی کبودم

زینبم من زینبم من زینبم من ۲
                              ____
چیده از باد خزان شد لاله و یاسم مدینه
دلغمین از داغ عون و داغ عباسم مدینه

زینبم من زینبم من زینبم من ۲
                              ____
دارم از مادر خجالت روز و شب در شور و شینم
پاسخش را من چه گویم گر بگوید کو حسینم؟

زینبم من زینبم من زینبم من ۲
                              ____
گرچه در مقتل تماشا کرده ام خونین تنش را
ارمغان آورده با خود غرقه خون پیراهنش را

زینبم من زینبم من زینبم من ۲
                              ____
شاعر: #امیررضا_فرجوند

  • چهارشنبه
  • 25
  • آبان
  • 1401
  • ساعت
  • 6:26
  • نوشته شده توسط
  • امیررضا فرجوند

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران