• سه شنبه 4 مهر 02

 علی اصغر خواجه زاده

سلام ما به شهیدان...

776
1

سلام ما به شهیدان وبی نشانی شان
سلام بردل و احوال آسمانیشان
سلام بردل پرغم که بی سرانجام است
سلام بر تن بی صاحبی که گمنام است
سلام،عاشق ودلداده ی امام حسین
که ریختی زغم دوست اشک غم زدوعین
خوش آمدی که دل ما زغصه لبریزاست
دراین خزان دلمان چون غروب پائیزاست
ببین چگونه گناهان زپادرم آورد
ببین فراق شماها چه برسرم آورد
خداگواست من ازاین زمانه دلگیرم
اگر که روضه نباشد زغصه میمیرم
شما که بین محبان همیشه جادارید
شما که عشق به سالارکربلا دارید
دعاکنید شب غربتم سحرگردد
دعاکنیدصفابر قلوب برگردد
#علی اصغرخواجه زاده

  • پنج شنبه
  • 26
  • آبان
  • 1401
  • ساعت
  • 20:11
  • نوشته شده توسط
  • علی اصغرخواجه زاده

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران