• پنج شنبه 10 فروردین 02

 اسماعیل تقوایی

بهار قرآن_قاصدک گفت خبر در راه است

122

قاصدک گفت خبر در راه است
وقت آغاز بهترین ماه است

هم بهار طبیعت زیباست
هم بهار کتابِ "الله" است

رمضان آمده بپا خیزید
رحمت حق دوباره در راه است

وقت مهمانی خدا آمد
باز و گسترده، خوان دلخواه است

باب های جهنمی بسته
باز درهای جنت الله است

رمضان معصیت بسوزاند
کار ابلیس ناله وآه است

رتل قرآن و ذکرهای دعا
بهترین کارهای این ماه است

بهر آشتی با خدای رحیم
رمضان ماه شخص گمراه است

بهترین شب بود در این رمضان
که برابر با هزار ماه است

شعر:اسماعیل تقوایی

  • پنج شنبه
  • 25
  • اسفند
  • 1401
  • ساعت
  • 23:45
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران