• یکشنبه 7 خرداد 02

 اسماعیل تقوایی

میلادیه حضرت معصومه(س) - آغاز ذیقعده سرور اهل دین است

195
1

آغاز ذیقعده سرور اهل دین است
بشکفته در گلزار کاظم(ع) یاسمین است

حق داده او را دختری پاک ومطهر
دربین دخترهای عالم بهترین است

نور وجودش کرده نورانی مدینه
انگار ماه آسمانی در زمين است

خواهر، خدا داده علی موسی الرضا را
مسرور واشک شادی او بر جبین است

همنام زهرا(س)، فاطمه گردیده نامش
این فاطمه چون مادرش حبل المتین است

معصومه می باشد ز عصمت بهره دارد
محبوبه ی درگاه رب العالمین است

بر اهل بیت مصطفی باشد کریمه
همچون پدر باب امید سائلین است

میلاد این دخت نمونه روز دختر
بر دختران سرمشق خوب و راستین است

با او حریم قم حریم کبریایی است
هر زائری آنجا رود جنت نشین است

در روز میلادش بود دلها چراغان
گویی به کام شیعیانش انگبین است

باید که مرغ دل روان سوی رضا(ع) کرد
تبریک خاص ما بر او کاری متین است

شعر:اسماعیل تقوایی

  • شنبه
  • 30
  • اردیبهشت
  • 1402
  • ساعت
  • 14:20
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران