• یکشنبه 7 خرداد 02

 اسماعیل تقوایی

یا امام رضا(ع) _سریر ارتضا را شاه آمد

129

یا امام رضا(ع)
سریر ارتضا را شاه آمد
حبیب حق ولی ا... آمد

به روز یازده از ماه ذیقعد
به دنیا دلبری دلخواه آمد

درخشد نجم در دامان نجمه
چو آمد شمس هم کوتاه آمد

ولایت را سپهری خاص باشد
در آن بنگر که هشتم ماه آمد

شود او عالم آل محمد
علیمی با جلال وجاه آمد

الا ای عاشقان دلشاد باشید
زمانه با دل ما راه آمد

به دنیا شافی وعقباست شافع
چراغ راه هر گمراه آمد

رضا فخر همه ایرانیان است
به مشهد صاحب درگاه آمد

به درگاه عظیمش پر کاهیم
شهی که می رباید کاه آمد

شعر:اسماعیل تقوایی

  • پنج شنبه
  • 4
  • خرداد
  • 1402
  • ساعت
  • 2:0
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران