• سه شنبه 4 مهر 02


امام حسن مجتبی(ع) -(گره خورده دلامون ؛ با غربت مدینه)

59


گره خورده دلامون ؛ با غربت مدینه
نه زاءری نه حریمی چقدغریبو تنها
بافرج حضرت مهدی ما میسازیم آقا
صحن و سرایی ؛ مثل مشهد الرضا 
_____________________________________

تو کریمی و منم گدای هرروزو شبت
در اوج غریبی ، بشکست بال و پرت
حتی همسرت آقا رحمی به حالت نکرد
گوشه خانه نشستی و میسوزه جگرت
_____________________________________

باران غم زده بر دل اهل دنیا
آروم نمیگیره زغمت این دلها
با آه شما جهان به هم میریزد
چقدغریبی تو مثل امیر کربلا

  • یکشنبه
  • 19
  • شهریور
  • 1402
  • ساعت
  • 14:12
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران