• سه شنبه 4 مهر 02

 احسان  نرگسی رضاپور

امام زمان -(مسیر عشق دراز است و پای ما لنگ است)

45

مسیر عشق دراز است و پای ما لنگ است نفس کشیدن مان بی تو ،مایه ی ننگ است گناه، از تو مرا دور کرده ،می دانم ببین که فاصله ی ما هزار فرسنگ است به هر که فکر کنی دل سپرده ام ،جز تو بگو چه کار کنم با دلی که از سنگ است مرا به چادر خاکیِ مادرت بپذیر حنای من که دگر سالهاست بی رنگ است # شنیده ایم که مادربه بستر افتاده شنیده ایم درِ خانه ی علی جنگ است دلم برای سیاهیِ پرچم زهرا... برای گریه ی از داغ مادرم تنگ است


  • دوشنبه
  • 27
  • شهریور
  • 1402
  • ساعت
  • 12:25
  • نوشته شده توسط
  • احسان نرگسی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران