مطالب صفحه اختصاصی اشعار رحیم ابراهیمی در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 دانلود سبک زمینه شهادت امام رضا(ع) -( آسمان چشم من پر از ستاره ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
رحیم ابراهیمی
2088
+1
2 دانلود سبک زمینه شهادت امام حسن مجتبی(ع) -( دل پُر شرر شد ، عُمرَم بِسَر شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
رحیم ابراهیمی
1323
+2
3 دانلود سبک زمینه شهادت رحلت رسول اکرم(ص) -( من بعد از تو ای پدر لبریزِ آهم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
رحیم ابراهیمی
1859
+4
4 دانلود سبک شهادت امام سجاد(ع) -( نگاهِ من آشنایِ غمه دلِ خونم مبتلای غمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1391
+3
5 دانلود سبک واحد شهادت امام سجاد(ع) -( دِلِت کوه و چشمِ تو دریا دلِ تو شد مأمَنِ غمها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1379
6 دانلود سبک شهادت امام سجاد(ع) -( منم شمعِ شام و محفلِ غم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1394
+2