• جمعه 16 خرداد 99


شعر امام علی(ع)(خداحافظی با نجف)(ای ولی معبودم ، سربه درگهت سودم)

23666
37

ای ولی معبودم ، سربه درگهت سودم
  زائربدی بودم ، رفتم از سرکویت
   یاعلی خداحافظ4
با دوچشم خونبارم من فقط تورا دارم
  روبه هرطرف آرم دیده ام بود سویت
  یاعلی خدا حافظ4
لطف ورحمتت باید تا مرا بیاراید
   هرکجا روم آید برمشام جان مویت
  یاعلی خدا حافظ4
با گناه سنگینم جلوه کن به بالینم
  وقت مرگ خود چینم لاله از گل رویت
   یاعلی خداحافظ4
بانگاه احسانت کن نظربه مهمانت
 ای نبی ثنا خوانت ای خداثنا گویت
   یاعلی خدا حافظ4
دادی ازکرم راهم حاجت ازتو میخواهم
  من گدای درگاهم توکرم بود خویت
یاعلی
ناله خیزد ازنایم این بود تمنایم
    تادوباره بازآیم درحریم نیکویت
یاعلی

  • یکشنبه
  • 29
  • اردیبهشت
  • 1392
  • ساعت
  • 14:37
  • نوشته شده توسط
  • یحیی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران