• یکشنبه 17 فروردین 99

 مرتضی محمودپور

زمزمه و ذکر شور پایانی مجالس امام رضا(ع)

173

ذکر و شور پایانی
مجالس امام رضا(ع)

بنداول
شب‌ شادی آمده و دلم
شده راهی‌حرم،حرم رضا
به رضا قسم شده‌ام رضا
به رضای‌کرم کرم رضا
یاامام رضا یا امام رضا
یا امام رضا یا امام رضا

بنددوم
منِ مرده دل شده زنده از
نظر رضا به‌دم رضا
به‌دلم شده‌حک،همه نام رضا
به جگر رسیده غم رضا
یا امام رضا یا امام رضا
یا امام رضا یا امام رضا

بندسوم
همه آسمان دلم شرر
زده بر ستاره‌ی بختمان
شده زندگیِ بدون شما
بخدا ز هجر تو سختمان
یا امام رضا یا امام رضا
یا امام رضا یا امام رضا

بندچهارم
همه هستیم بفدای تو
بفدای تو همه هستیم
تو بمن بگو که چه هستیم
بده جام می تو به دستیم
یا امام رضا یا امام رضا
یا امام رضا یا امام رضا

  • یکشنبه
  • 23
  • تیر
  • 1398
  • ساعت
  • 1:52
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران