• چهارشنبه 9 مهر 99

 حسن لطفی

شهادت امام محمد باقر (ع) -(چه تفاوت بکند ناله کند یا نکند )

181

چه تفاوت بکند ناله کند یا نکند 

که دلِ سوخته را ناله مداوا نکند 

چه تفاوت بکند پا بکشد یا نکشد 

کاش میشُد خودش اینقدر تقلا نکند 

 

زهر اینبار چه دارد متورم شده است 

زهر با این تنِ بیمار مدارا نکند 

این جوانی که کنار پدر اُفتاده زمین 

چه کند گریه اگر بر سرِ بابا نکند 

اینهمه جایِ جراحات برای شام است 

زهر هرچند که سخت است چنین تا نکند 

نَفَس آخر و با روضه‌ی ویرانه گریست 

نشُد او یاد غمِ عمه‌ی خود را نکند 

یادش اُفتاد که هم بازیِ او می‌اُفتاد 

سنگ رحمی به سرِ دخترِ نوپا نکند 

گفت دستم... سرِ زنجیر به دستش بستند 

پس از آن شِکوه‌ای از آبله‌ی پا نکند 

کاش میشُد که سرِ بام کسی ننشیند 

یا اگر رفت فقط شعله مُهیا نکند 

یاکه رَقّاصه‌شان موقعِ هُل دادنمان 

خنده بر گریه‌ی ذُریّه‌ی زهرا نکند 

چادر عمه پناهش شد و نالید : سرم... 

چه کنم تاکه مرا زجر تماشا نکند 

زنِ غساله چه فهمید که میگفت به خود 

بهتر این است که این مقنعه را وا نکند 

  • یکشنبه
  • 10
  • شهریور
  • 1398
  • ساعت
  • 9:11
  • نوشته شده توسط
  • محدثه محمدی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران