• جمعه 16 خرداد 99

 مرتضی محمودپور

شب جمعه شب زیارتی

41

شب جمعه شب زیارتی

شب جمعه شب زیارتی

(شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم)
در همه حال صدایت نکنم میمیرم
همه‌ی هوش و حواسم طرف کرببلاست
ناله تا صبح برایت نکنم میمیرم


  • چهارشنبه
  • 13
  • فروردین
  • 1399
  • ساعت
  • 10:14
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران