• یکشنبه 22 تیر 99

 اسماعیل تقوایی

یا علی بن موسی الرضا (ع) _بود امشب تماشایی، شده میلاد آقایی

287
1

یا علی بن موسی الرضا(ع)
بود امشب تماشایی، شده میلاد آقایی
که گشته هر دوعالم با وجودش واله وشیدا

امیر هشتمین آمد، چه ماهی بر زمین آمد
مدینه شد منور از طلوع این مه والا

به بیت حضرت کاظم، شده جشن وطرب لازم
پسر داده خدا او را، که گردد بعد او مولا

علی سومین باشد، به دنیا بهترین باشد
به روز یازده از ماه ذیقعد آمده دنیا

خدا از او رضا باشد، شبیه مصطفی(ص) باشد
بود او بوالحسن ثانی، گلی از گلشن زهرا(س)

ملائک عاشق رویش، اسیر طاق ابرویش
به میلادش شده جشنی، بپا در عالم بالا

علیم آل پیغمبر، برای شیعیان سرور
تمام عالمان اندر مصاف او شده رسوا

رضا (ع) شاه خراسانی، امید هرچه ایرانی
حریمش از برای عاشقانش. خاک جان افزا

بود او ضامن آهو، نموده قلب ما جادو
شود نام قشنگش روز وشب از سوی ما نجوا

به میلاد رضا جانم، سرود شاد می خوانم
چنان شادم که نشناسم، به میلادش سرم از پا

در دریای دین باشد، امید آخرین باشد
دهد دلهای سرد عاشقان را مرقدش گرما

به روز خوب میلادش، کند دلهای ما یادش
خوشا بودن کنار مرقد آن سرور والا

شعر:اسماعیل تقوایی

  • دوشنبه
  • 9
  • تیر
  • 1399
  • ساعت
  • 14:43
  • نوشته شده توسط
  • اسماعیل تقوائی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران