• چهارشنبه 13 اسفند 99

 مرتضی محمودپور

اولین شب جمعه ماه رجب(لیله الرغائب )

97
1

◾اولین شب جمعه ماه رجب
◾لیله الرغائب

شب سوز و مناجات و دعا شد
خریدار گناهکاران خدا شد
شب جمعه بیا غفران طلب کن
لبت را تر ز مینای رجب کن

رجب ماه علی ماه خدائیست
محب مرتضی از حق جدا نیست
شب جمعه شدم تا کربلایی
شده ذکر لبم آقا کجایی

شب جمعه زیارتنامه خوانم
خودم را تا به مقتل میکشانم
حرم گشته قرق مادر رسیده
ولی با قامت از غم خمیده

بُنّیَ ذکر لبهایش شد امشب
امان از سینه ی پر درد زینب
حرمها تا که گردیده است خاموش
میان روضه مادر رفت از هوش

سراسیمه پیمبر آمد از راه
کشید از سینه ی سوزان خود آه
تمام کربلا را غم گرفته
حسینم وا حسینا دم گرفته

به همراه علی بر گرد زهرا
بگوید واحسینا واحسینا
مکرر ناله از سینه کشیده
کند یادی ز رگهای بریده

سحر آمد بگوشم بانگ تکیبر
شده وقت اذان با آه شبگیر
کنم یادی من از شبه پیمبر
به قد و قامتش الله اکبر

به راه عشق اکبر تا فدا شد
موذن بر نماز کربلا شد
بگویم بعد روضه من به اکبر
الا ابن الحسین، شبه پیمبر

نماز کربلا را تو اذانی
به شانت هرچه گویم به از آنی


  • چهارشنبه
  • 29
  • بهمن
  • 1399
  • ساعت
  • 9:47
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران