• پنج شنبه 27 خرداد 00

 مرتضی محمودپور

یک منبر روضه(امام صادق )

70
1

د◾یک منبر روضه
◾حضرت امام صادق (ع)

میان شعله های آتش سوزان عبایم سوخت
شنیدم ناله های کودکانم  تا ردایم سوخت

شبانه ریختند در خانه ام با شعله آتش
به مثل نی میان شعله های کین نوایم سوخت

چنان عمامه ام افتاد از سر پشت در گفتم
خدایا نیمه شب دربین آتش دست وپایم سوخت

به یاد درد و داغ مادرم کردم صدایش لیک
درآن آتش که گفتم مادرم راه صدایم سوخت

لوای شیعه را برپا نمودم در دل آتش
به یکدم دیدم آنجاپیش چشمانم لوایم سوخت

#روضه_امام_صادق(ع)

  • شنبه
  • 15
  • خرداد
  • 1400
  • ساعت
  • 7:11
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران