• شنبه 2 مرداد 00


دلت را برده و همدل رسیده

29

دلت را برده و همدل رسیده
برایت همسری قابل رسیده
بلي را گفت زهرا(س)، یاعلی(ع)جان
تصَدّق! پشت در سائل رسیده!

  • دوشنبه
  • 21
  • تیر
  • 1400
  • ساعت
  • 17:23
  • نوشته شده توسط
  • مرضیه عاطفی

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران