• دوشنبه 29 شهریور 00


حضرت امام رضا(ع) -(حریم طوس مگر طور وادی سیناست)

17

حریم طوس مگر  طورِ وادی سیناست
که ماه روی رضا جلوه گاه روی خداست

پیمبران به طواف و فرشتگان در سعی 
رواق صحن نو و کهنه مَروه است و صَفاست

به خاکِ او حجر الّاسود است لام کند
غبارِ او به رُخِ زمزم آبرو افزاست

بگو به موسی عمران به کوه طور مرو
و گرنه با اَرَنی لَن تَرانی ات اُولی است

زِ کوه طور بیا خدمت رضا در طوس
که در جمال خدایی او خدا پیداست

چه اختلافِ لطیفی به موقعِ اعجاز 
میان موسی عمران و زادۀ موساست

برای خلقتِ آن اژدهای هول انگیز
همیشه تکیۀ موسی بر آن بلند عصاست

ولی امام نگاهی به نقش پرده نمود
زِ هیبتِ نظرش شیر زنده شد برخاست

یکی به فیض عصا و یکی به نور نگاه
ببین تفاوت ره از کجاست، تا به کجاست

  • یکشنبه
  • 14
  • شهریور
  • 1400
  • ساعت
  • 12:48
  • نوشته شده توسط
  • یوسف اکبری

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران