• سه شنبه 27 مهر 00


از کوه مصائبی که دیدی سابق

44

از کوه مصائبی که دیدی سابق
بیتاب شدی و گریه کردی هق هق
میسوختی از داغ پدر داغ عمو
در روضهٔ خانهٔ امام ِ صادق(ع)!

  • سه شنبه
  • 20
  • مهر
  • 1400
  • ساعت
  • 15:32
  • نوشته شده توسط
  • 09127324206

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران