• جمعه 1 بهمن 00

 مرتضی محمودپور

نوحه سینه زنی فاطمیه ( زمزمه ،شور،)سبک جدید

156
3

◾نوحه زمزمه فاطمیه


◾بنداول
ز جا برخیز زهرا مادر من
تویی پشت و پناه و یاورمن
به پشت در چه دیدی
که اینگونه خمیدی
الهی من بمیرم
چه دردی تو کشیدی
یازهرا یازهرا یازهرا یازهرا(۳)

◾بنددوم
پریشان شده خواهر من
نشسته حسین در بر من
گذشته شب از نیمه مادر
غمت آمده بر سر من
به کوچه در حقت جفا شد
همه حاجت تو روا شد
تو جان علی را خریدی
نشسته نمازت ادا شد
یازهرا یازهرا یازهرا یازهرا (۳)

◾بندسوم
مکن مخفی از من تو رویت
دو چشمان من شد به سویت
زدی بال و پر بین خانه
الهی بمیرم برایت
شده دختر غمگسارت
حسین آمده در کنارت
حسن از غصه خمیده
نظر کرده بر چشم تارت
یازهرا یازهرا یازهرا یازهرا(۳)

 

  • چهارشنبه
  • 15
  • دی
  • 1400
  • ساعت
  • 14:9
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران