• سه شنبه 14 تیر 01


خوشبخت کسی که با نیازی دلخواه

143

خوشبخت کسی که با نیازی دلخواه
شد سائل دست-خالیِ این درگاه
دور از غضب خداست هر کس دارد
در سینهٔ خود داغ أباعبدالله(ع)!

  • دوشنبه
  • 26
  • اردیبهشت
  • 1401
  • ساعت
  • 19:16
  • نوشته شده توسط
  • 09127324206

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران