• سه شنبه 14 تیر 01

 مرتضی محمودپور

دو دمه‌های شهادت امام صادق(ع)

172
2

◾دو دمه های
◾شهادت امام صادق(ع)

◾بنداول
دستهایم بسته شد همچون امیرالمومنین
یا اله‌العالمین(۲)

◾بنددوم
زهر کین آتش زده بر قلب زارم این چنین
یااله العالمین(۲)

◾بندسوم
بین کوچه پاره شد تا رشته حبل‌المتین
یا اله‌العالمین(۲)

◾بندچهارم
خانه‌ام آتش گرفت و خورده‌ام من بر زمین
یا اله‌العالمین(۲)

#مرتضی_محمودپور
@haajmorteza 

  • سه شنبه
  • 3
  • خرداد
  • 1401
  • ساعت
  • 4:51
  • نوشته شده توسط
  • م-مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران