• سه شنبه 4 مهر 02

 علی اصغر خواجه زاده

غزل

179
1

هر که را ماه رخ دوست مجسم گردد
فارغ از ماتم بیهوده و هر غم گردد
ای رخت وجه جمال ازلی مرحمتی
کاش میشد دل ماهم به تو محرم گردد
هر که یکبار سر خوان تو مهمان آمد
به گدایی سر کوی تو مصمم گردد
منکه جز درد و غم از عمر ندیدم ایکاش
اجلم آید و پرواز فراهم گردد
یا دعا کن که اجل آید و پرواز کنم
یا بکن چاره که روحم به تو همدم گردد
#علی_اصغرخواجه_زاده

  • پنج شنبه
  • 3
  • آذر
  • 1401
  • ساعت
  • 6:57
  • نوشته شده توسط
  • علی اصغرخواجه زاده

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران