• سه شنبه 28 فروردین 03

 مرتضی محمودپور

سرود میلاد حضرت رقیه(س) سبک افتخاری

473
4

سرود میلاد حضرت رقیه(س)
سبک افتخاری

بنداول
میرسد از حق نویدی
دختر شاه شهیدی
ای عزیز دل زینب
تو به وصل گل رسیدی
ای دردانه عاشق
ای غنچه‌ی شقایق
ای مه‌جبین بابا
عشق را گشته تو لایق
ادرکنی یا رقیه(۲)
فاطمه‌ی دوم بیت ولایی
تو به درد عاشقان خود دوایی
به غم و غصه قرینی ای رقیه
تو به ویرانه‌ی خود دارالشفایی
ادرکنی یا رقیه(۴)

بنددوم
همه جا شادی و شوره
چون شب میلاد نوره
خانه‌ی ارباب خوبان
به مّثّل وادی طوره
غمهایم تا سرآمد
مرغ دل را پر آمد
گوئید در آسمانها
خواهر اکبر آمد
ادرکنی یا رقیه(۴)
جایگاهش دوش سقای رشیده
یا در آغوش حسین شاه شهیده
مژده ای دل در سحر دیدم دوباره
نور زهرا بر همه عالم دمیده
ادرکنی یا رقیه(۴)

بندسوم
بر علی نور دوعینی
وارث بدر  و حنینی
تو شدی زهرای دوم
جان جانان حسینی
تو سفیر امامی
فاتح به شهر شامی
همراه زینبینی
هر لحظه در قیامی
ادرکنی یارقیه(۴)
من غلام حلقه در گوش شمایم
من کنار سفره‌ی خوانت گدایم
امشب عیدیم عطا کن از سر لطف
چونکه من بیچاره‌ی کرببلایم
ادرکنی یا رقیه(۴)

#مرتضی_محمودپور
@haajmorteza


  • شنبه
  • 20
  • اسفند
  • 1401
  • ساعت
  • 7:1
  • نوشته شده توسط
  • م مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران