• پنج شنبه 10 فروردین 02

 رضا یعقوبیان

مناجات ورود به ماه مبارک رمضان -(من شامل احسان شدم )

40


من شامل احسان شدم 
بر درگهت مهمان شدم
بیمارم از فرط گناه
با یاد تو درمان شدم
من با بدی های خودم 
کردم به خود عمری جفا
یا ربنا یا ربنا اغفرلنا ذنوبنا٢

یا رب به سوی درگهت
از لطف تو دعوت شدم
غرق گنه بودم ولی
من صاحب عزت شدم 
یا رب به حق مرتضی 
بخشا گناهان مرا 
یا ربنا یا ربنا اغفرلنا ذنوبنا٢

دیدی که من بد کرده ام
غرق گنه بی پرده ام 
سوی تو یا رب جرم خود 
کوه گنه آورده ام
این بنده ی شرمنده را 
زدی زِ لطف خود صدا 
یا ربنا یا ربنا اغفرلنا ذنوبنا٢

آورده ام روی سیاه 
یا رب منم بر تو پناه
به حق عباس و حسین 
امشب نما بر من نگاه 
با یک نگاه لطف خود 
قلب مرا بده جلا
یا ربنا یا ربنا اغفرلنا ذنوبنا٢

هستم گرفتار گناه 
آمده‌ام سوی اِله
گرچه بدم من بنده ام 
هستی خدایا خود گواه
عمری نمودم من خطا
تو کرده ای بر من عطا 
یا ربنا یا ربنا اغفرلنا ذنوبنا٢ 

بیمار جرمم و خطا 
هستم گرفتار بلا
من توبه کردم تا که تو
از من شوی یا رب رضا 
با یاد تو بنشسته ام
بر من بده حال دعا
یا ربنا یا ربنا اغفرلنا ذنوبنا٢

  • شنبه
  • 27
  • اسفند
  • 1401
  • ساعت
  • 11:36
  • نوشته شده توسط
  • فاطمه سرسخت

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازید


حجم فایل 428.76 KB
تعداد بازپخش 1
تاریخ بارگذاری شنبه 27 اسفند 1401 08:06

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران