اشعار رضا یعقوبیان

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 دوبیتی شهادت حضرت علی -( فدای درد افزونت علی جان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
78
2 دوبیتی ضربت خوردن حضرت علی -(عجب حال و هوایی داشت مولا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
44
3 دو بیتی شهادت حضرت علی -( زبس رنج و ملالی داشت حیدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
46
4 شعر سالروز تخریب بقیع -(باز کرده این دلم یاد بقیع...) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
رضا یعقوبیان
209
5 سبک سرودولادت حضرت علی اکبر(ع) -(شهرمدینه ازقدمش شورمحشراست...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
268
6 سبک سرودولادت حضرت علی اکبر(ع) -(آمد امشب درعالم نورسرمد...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
286
7 سبک سرودولادت حضرت علی اکبر(ع) -(زنسل آل احمد، علی دیگر آمد...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
262
8 سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(از مقدم پورحسین شد جهان معطر...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
264
+1
9 سبک سرودولادت حضرت علی اکبر(ع) -(ای عاشقان نخل ولا ثمر داده...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
253
10 سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(شادی همه جا در عالمین است...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
223
11 سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(بیت مولانا حسین صحنۀ محشر شده...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
461
12 نوحه خروج امام حسین(ع) از مدینه -(آه می رود نور دوعین...) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
رضا یعقوبیان
292
13 نوحه خروج امام حسین(ع) از مدینه -(بی کس و تنها، گشته ثارالله...) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
رضا یعقوبیان
238
14 نوحه خروج امام حسین(ع) از مدینه -(امام بی قرینه...) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
رضا یعقوبیان
385
15 زمینه خروج کاروان امام حسین(ع) ازمدینه -(مادر، گرچه که هستم یادگار تو..) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
رضا یعقوبیان
185
16 نوحه زبانحال خروج امام حسین(ع) از مدینه -(الا مادر، حسین تو، داره میره...) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
رضا یعقوبیان
232
17 شعر 28 رجب خروج کاروان امام حسین(ع) از مدینه -(یامحمد ای مرا نور دو عین...) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
رضا یعقوبیان
463
18 سرود عید مبعث پیامبراکرم(ص) -(پیک وحی آمده سوی احمد...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید مبعث حضرت رسول (ص)
رضا یعقوبیان
331
19 سرود عید مبعث پیامبر(ص) -(حق عنایت نموده ماه رجب...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید مبعث حضرت رسول (ص)
رضا یعقوبیان
566
20 سبک سرود مبعث پیامبراکرم(ص) -(امشب از لطف خدا عید رسالت آمده...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید مبعث حضرت رسول (ص)
رضا یعقوبیان
623
21 سبک سرودعید مبعث پیامبراکرم(ع) -(عاشقان شادی نمایید..) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید مبعث حضرت رسول (ص)
رضا یعقوبیان
457
22 سرود مبعث حضرت رسول اکرم (ص) -(امشب غار حرا طور است...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید مبعث حضرت رسول (ص)
رضا یعقوبیان
422
+2
23 سبک نوحه شهادت امام کاظم(ع) -(الا ای شیعه حیدر بزن فریاد...) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رضا یعقوبیان
294
24 نوحه شهادت امام کاظم(ع) -(گل گلزاردین، موسی بن جعفرتویی..) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رضا یعقوبیان
285
25 نوحه شهادت امام کاظم(ع) -(امشب گل باغ علی و زهرا..) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رضا یعقوبیان
365
26 دوبیتی شهادت امام کاظم(ع) سایر موضوعات
اشعار رباعی و دوبیتی انواع اشار و ابیات رباعی و دوبیتی
رضا یعقوبیان
190
27 ولادت حضرت علی اصغر(ع) -(طبع من امشب به پرواز آمده...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اصغر (ع)
رضا یعقوبیان
239
28 ولادت حضرت علی اصغر(ع) -(در دلم بار دگر شوری بپاست...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اصغر (ع)
رضا یعقوبیان
241
29 میلاد امام حسن عسکری -( دلهای عاشق پرزند امشب زسینه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
رضا یعقوبیان
308
30 میلاد امام حسن عسکری -( عالم هستی چه رویایی شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
رضا یعقوبیان
356
31 میلاد امام حسن عسکری -(شمیم جنان می رسد امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
رضا یعقوبیان
329
32 میلاد امام حسن عسکری -(رسیده هنگامه شادی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
رضا یعقوبیان
201
33 میلاد امام حسن عسکری -(رسیده هنگامه شادی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
رضا یعقوبیان
224
34 اربعین -(ای شیعیانِ آل علی روز اربعین است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
رضا یعقوبیان
371
35 اربعین حسینی -(ای برادر جان حسین من از اسارت آمدم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
رضا یعقوبیان
523
36 شهادت حضرت رقیه -(شمع جمع عالمین،بر حسین نور دو عین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
رضا یعقوبیان
553
37 امام زمان -(عزیز فاطمه مهدی کجایی ) اشعار مهدوی اشعار ویژه امام زمان
شعر امام زمان (عج)
رضا یعقوبیان
885
+3
38 شهادت امام سجاد -( مولی تو شمس مشرقینی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
281
39 شهادت امام سجاد -( گشته شهید ظلم و بیداد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
422
+1
40 وروداهل بیت به شام -(لبریز همه مردم(دروازه ی ساعات است)۲) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
رضا یعقوبیان
385
41 وروداهل بیت به شام -(اهل حرم وارد به شهر شامند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
رضا یعقوبیان
321
42 شب هفتم محرم -(علی اصغر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا یعقوبیان
463
43 شب هشتم محرم -( علی اکبر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
589
44 شب نهم محرم # حضرت عباس -( عباس من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اشعار حضرت ابوالفضل العباس (ع)
رضا یعقوبیان
610
45 زبان حال اربعین -(گل فاطمه امروز شدم زائر کویت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
رضا یعقوبیان
382
46 نوحه شهادت حضرت علی (ع) -(گل گلشن مصطفایی علی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
1159
+1
47 متن شعر مناجات -(پا به سر جرم و گناه هم یا مجیر) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
رضا یعقوبیان
512
48 متن شعر و زمزمه مناجات -(من هستم روسیاه سراپایم گناه ) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
رضا یعقوبیان
780
49 سرود ولادت امام مجتبی علیه السلام -(شهر یثرب شده وادی طور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
605
+1
50 سرود ولادت امام مجتبی علیه السلام -(امشب مدینه غرق نور. گشته وادی طور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
820
+2
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد