• پنج شنبه 10 فروردین 02

 رضا یعقوبیان

مناجاتی ورود به ماه مبارک رمضان -(من روسیاهم )

155


من روسیاهم            
غرق گناهم
به حق حیدر             
نما نگاهم
الهی العفو۴

بودم خدایا        
عمری به غفلت 
مرا ز رحمت       
کردی تو دعوت
الهی العفو۴ 

من گشته تنها       
تویی حبیبم
تویی خدایا           
تنها طبیبم
الهی العفو۴ 

آمده سویت          
عبد فقیری
دست مرا از          
کرم بگیری
الهی العفو۴ 

نام تو حلِّ          
هر مشکلاتم
امشب خدایا        
بده نجاتم
الهی العفو۴ 

خطا کنم من       
عطا کنی تو 
از جرم و عصیان  
جدا کنی تو
الهی العفو۴

عمری خدایا       
خطا نمودم
بر خود خدایا       
جفا نمودم 
الهی العفو۴ 

در التهابم              
اهل عذابم
به حق مهدی       
بده جوابم
الهی العفو۴ 

ریزم زِ دیده         
اشک ندامت
بگذر ز من از    
لطف و کرامت
الهی العفو۴

کوه گناهم        
شد کوله بارم
جز تو خدایا        
کسی ندارم
الهی العفو۴

به حق احمد      
به حق حیدر
به حق زهرا      
زین بنده بگذر
الهی العفو۴

بنگر به حال و      
این اشک و آهم
مهر حسینت           
شد زاد راهم
الهی العفو۴ 

شرمندگی را          
نمودم احساس 
زین بنده بگذر         
به حق عباس
الهی العفو۴

  • شنبه
  • 27
  • اسفند
  • 1401
  • ساعت
  • 15:52
  • نوشته شده توسط
  • فاطمه سرسخت

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازید


حجم فایل 244.47 KB
تعداد بازپخش 9
تاریخ بارگذاری شنبه 27 اسفند 1401 12:23

ارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران