• سه شنبه 1 خرداد 03

 مرتضی محمودپور

واحد سینه‌زنی شهادت امام صادق(ع)

335
2

◾واحد سینه زنی
◾توسل به امام صادق(ع)

صادق آل عبایم که ز پا افتادم
دست بسته بین کوچه ز جفا افتادم

بین این شور شرربار میان خانه
ناله دارم ولی از نای و نوا افتادم

نیمه شب وقت مناجات و دعا بودم لیک
ز جفا بوده که بر موج بلا افتادم

وارث مادر مجروح و شکسته پهلو
پشت در در دل آتش بیهوا افتادم

بین این خانه کسی همسر من را نزده
یاد درد و غم ناموس خدا افتادم

عصر ظهر عطش و آتش بین خمیه
یاد عمه ز غم کرببلا افتادم

#مرتضی_محمودپور
@haajmorteza

  • سه شنبه
  • 26
  • اردیبهشت
  • 1402
  • ساعت
  • 9:22
  • نوشته شده توسط
  • م مطلق

برای بارگذاری فایل در سایت اکانت مداحی بسازیدارسال دیدگاهورود با حساب گوگل

ورود کاربران