مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های رباعیات و قطعه ها

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 دانلود متن وسبک نوحه امام حسین (ع) -( شاهى و بنده نوازى، ماهى و محرم رازى 2 ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
محمد حسین مهدی پناه
442
2 یا باب الحوائج -( هنگام عزاي تو بپا ساختن است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اصغر چرمی
1826
+4
3 اشعار شهادت امام حسین (ع) -( گشته ام مجنون و لیلای منی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
عابدین کاظمی
21
4 اشعار شهادت امام حسین (ع) -( عمریست که من در به در کوی حسینم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
عابدین کاظمی
38
5 اشعار شهادتی حضرت رباب -( لالایی بخواب ستاره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
عابدین کاظمی
32
6 اشعار استقبال از محرم -( دوباره بوی محرّم اومده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
عابدین کاظمی
40
7 اشعار مهدوی عاشورا -( دلم خواهد محرّم با تو باشم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
عابدین کاظمی
45
8 اشعار مهدوی عاشورایی -( درون سینه¬ام شوری به پا کن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
عابدین کاظمی
45
9 اشعار مهدوی عاشورایی -( دوباره جمعه رسید و قرار دارم من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
عابدین کاظمی
39
10 اشعار مهدوی عاشورا -( تویی تو یوسف زهرا یگانه دلدارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
عابدین کاظمی
50
11 اشعار مهدوی عاشورا -( تا کی در انتظارت، یابن الحسن بمانم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
عابدین کاظمی
58
12 اشعار مهدوی عاشورا -( ای کاش می مردم و نمی دیدم غریبی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
عابدین کاظمی
91
13 اشعار عاشورایی -( به دل دارم هوای نینوا را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
29
14 اشعار عاشورایی -( باذکر حسین مستی آغاز کنید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
34
15 اشعار امام زمان(عج) -( دلم گشته کویر تفته آقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
18
16 اشعار عاشورایی حب زهرا(س)... -( زندگی با حبّ زهراست که ارزش دارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
16
17 اشعار عاشورایی حضرت زهرا(س) -( عمری از عشق حسین دم می زنیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
14
18 اشعار عاشورایی کربلای ایران... -( ذکر تو شور و نوایی دیگر است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
7
19 اشعار عاشورایی کربلای رضا -( منم و صحن وسرای تو رضا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
15
20 اشعار عاشورایی امام رضا (ع) -( نبر آقا مرا از یاد امشب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
23
21 اشعار عاشورایی زائر مشهد -( مطاف آسمانه ها مرقد تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
17
22 اشعار عاشورایی صحن رضا... -( وقتی میان صحن رضا می زنم قدم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
14
23 اشعار شهادت امام رضا (ع) -( از زهر جفا چشم ترت می سوزد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
23
24 اشعار عاشورایی امام حسن مجتبی(ع) -( بانی این سفره های سبز سبز ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
37
25 اشعار شهادتی امام حسن مجتبی(ع) -( با عشق تو هردلی صفا می گیرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
17
26 اشعار عاشورایی حضرت محمد(ص) گریه.. -( آسمان ها در عزایت گریه کرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
20
27 اشعار عاشورایی امام سجاد(ع) -( خدا به روی سر تو ستاره می بارید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
15
28 اشعار عاشورایی حضرت زینب (س) -( ای فدای غربت تو خواهرت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
25
29 اشعار عاشورایی امام حسین(ع) -( به دل دارم هوای نینوا را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
17
30 اشعار عاشورایی پنجره ای رو به کربلا -( باذکر حسین مستی آغاز کنید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
12
31 اشعار عاشورایی اکیدا ممنوع.. -( دل از تو و کربلا بریدن ممنوع ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
35
32 اشعار عاشورایی حسینه آباد.. -( در قلب منی نمی روی از یادم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
29
33 اشعار عاشورایی دوستت دارم حسین جان.. -( ذکر تو دل را هوایی می کند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
52
34 اشعار عاشورایی گریه می کنم.. -( هرشب برای غربت تو گریه می کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
14
35 اشعار عاشورایی همیشه.. -( من نوکرت می مانم آقا تا همیشه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
27
36 اشعار امام زمان (عج) علمدار -( ای عشق تو پناه دل خسته ی همه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
25
37 اشعار امام زمان (عج) آقا.. -( امید دل خسته ی مایی آقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
21
38 اشعار امام زمان (عج) -( دلم نشسته سر راه زائر زهرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
18
39 اشعار امام زمان (عج) -( دلم گشته کویر تفته آقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
22
40 اشعار امام زمان (عج) بیا... -( در مدینه باغبان یاس می گوید بیا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
13
41 اشعار امام زمان (عج) بیا -( در مدینه باغبان یاس می گوید بیا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
19
42 سینه زن کرببلا -( عمری دم از مصیبت دیرینه می زنی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
26
43 اشعار امام زمان(ع) -( من در به در شدم که بگیر نشان تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
21
44 اشعار امام زمان (عج) -( هرشب برای آمدنت آه می کشم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
31
45 اشعار امام زمان (عج) -( برلبان من دعای تو فقط ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
34
46 اشعار امام زمان (عج) -( بانگاهی مبتلا کردی مرا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
31
47 اشعار امام زمان (عج) -( چه می شود به دل خسته ام توان بدهی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
اسماعیل شبرنگ
37
48 جانم بگیر ولی گریه را مگیر اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
رباعیات و قطعه ها
محمد مهدی عبدالهی
2282
+12