اشعار مرتضی محمودپور

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 زمزمه مناجات شبهای ماه رمضان الکریم اشعار مناجاتی
ماه مبارک رمضان
مرتضی محمودپور
20
+3
2 میلاد حضرت قاسم بن الحسن المجتبی(ع)(صنعت شعر مسدد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت قاسم بن الحسن (ع)
مرتضی محمودپور
23
+3
3 زمزمه مناجات شبهای ماه رمضان اشعار مناجاتی
ماه مبارک رمضان
مرتضی محمودپور
67
+1
4 زمزمه مناجات شبهای رمضان الکریم اشعار مناجاتی
ماه مبارک رمضان
مرتضی محمودپور
57
+1
5 زمزمه مناجات شبهای ماه رمضان الکریم اشعار مناجاتی
ماه مبارک رمضان
مرتضی محمودپور
89
+1
6 اولین شب جمعه ماه رمضان بهمراه روضه اشعار مناجاتی
ماه مبارک رمضان
مرتضی محمودپور
88
+1
7 رباعی ورود به ضیافت الهی بهمراه پوستر اشعار مناجاتی
ماه مبارک رمضان
مرتضی محمودپور
69
+2
8 ورود به ماه رمضان‌الکریم اشعار مناجاتی
ماه مبارک رمضان
مرتضی محمودپور
119
+1
9 زمزمه مناجات شبهای ماه رمضان‌الکریم اشعار مناجاتی
ماه مبارک رمضان
مرتضی محمودپور
120
10 رباعی تبریک سال نو با پوستر اشعار مناسبت های ویژه
اشعار مناسبت های ویژه
مرتضی محمودپور
77
+1
11 سرود میلاد حضرت رقیه(س) سبک افتخاری اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت رقیه (س)
مرتضی محمودپور
197
+4
12 سرود جشن میلاد امام زمان (عج)ملودی دهه ۸۰ با اضافات اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
مرتضی محمودپور
200
13 سرود جشن امام زمان(عج)با سبک و ملودی جدید اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
مرتضی محمودپور
220
14 سرود جشن میلاد امام زمان(عج) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
مرتضی محمودپور
274
15 سرود جشن میلاد امام زمان(عج) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
مرتضی محمودپور
296
+1
16 رباعییات میلاد امام زمان(عج)رباعی صلوات اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
مرتضی محمودپور
206
+1
17 ترجیع بند میلاد امام زمان(عج) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
مرتضی محمودپور
199
18 سرود جشن میلاد امام زمان(عج) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
مرتضی محمودپور
282
+1
19 رباعییات میلاد امام زمان(عج) رباعی صلوات اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام مهدی (عج)
مرتضی محمودپور
227
+4
20 چهار رباعی میلاد حضرت علی اکبر(ع) و رباعی صلوات اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
162
+2
21 سرود جشن میلاد حضرت علی اکبر(ع)سبک افتخاری اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
مرتضی محمودپور
316
+1
22 سرود جشن میلاد امام سجاد(ع)سبک افتخاری اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام سجاد (ع)
مرتضی محمودپور
170
+2
23 سرود جشن حضرت عباس(ع)سبک افتخاری اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)
مرتضی محمودپور
158
+1
24 میلاد حضرت ابوالفضل(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)
مرتضی محمودپور
110
+2
25 سرود موالید ماه شعبان سبک افتخاری اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسین (ع)
مرتضی محمودپور
181
+2
26 پوستر حلول ماه شعبان اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسین (ع)
مرتضی محمودپور
80
27 سرود شاد اعیاد شعبانیه اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسین (ع)
مرتضی محمودپور
475
28 رباعییات شعبانیه اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسین (ع)
مرتضی محمودپور
102
29 سوم شعبان ولادت امام حسین(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسین (ع)
مرتضی محمودپور
133
+1
30 پوستر تسلیت شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
95
31 نوحه سینه زنی شهادت امام کاظم(ع) سبک همه جا کربلا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
90
+1
32 نوحه سینه زنی شهادت امام کاظم(ع)سبک جدید اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
114
+1
33 نوحه سینه زنی شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع)سبک سنتی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
82
+1
34 توسل به حضرت موسی بن جعفر (ع) در شب شهادت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
59
+2
35 زمزمه و نوحه شهادت موسی بن جعفر(ع)سبک دامن کشان رفتی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
59
+1
36 توسل به امام زمان عج اشعار مهدوی اشعار ویژه امام زمان
شعر امام زمان (عج)
مرتضی محمودپور
121
37 زمزمه وفات حضرت زینب(س)سبک به سمت گودال اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
مرتضی محمودپور
181
38 در مدح و منقبت حضرت علی به بهانه شب میلاد اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
89
+1
39 سرود جشن میلاد آقا امیرالمومنین (ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
51
40 سرود جشن میلاد مولا ملودی و سبک جدید اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
مرتضی محمودپور
62
+2
41 شب جمعه در کربلا با امام زمان(عج) اشعار مهدوی اشعار ویژه امام زمان
شعر امام زمان (عج)
مرتضی محمودپور
136
+1
42 سرود جشن میلاد حضرت جواد و ششماهه‌ی کربلا(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
مرتضی محمودپور
219
+2
43 سرود جشن میلاد حضرت جواد(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد تقی الجواد (ع)
مرتضی محمودپور
149
+1
44 اولین شب جمعه ماه رجب شب لیله‌الرغائب اشعار مناسبت های ویژه
اشعار مناسبت های ویژه
مرتضی محمودپور
81
+2
45 رباعی لیله الرغائب بهمراه پوستر اشعار مناسبت های ویژه
اشعار مناسبت های ویژه
مرتضی محمودپور
109
+1
46 نوحه سینه زنی شهادت امام هادی(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
مرتضی محمودپور
346
+1
47 روضه شهادت امام هادی(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
مرتضی محمودپور
186
48 سرود جشن میلاد امام پنجم(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
مرتضی محمودپور
93
49 پوستر حلول ماه رجب و تولد امام باقر(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
مرتضی محمودپور
98
50 ترکیب بند به مناسبت ولادت حضرت محمدباقر(ع) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام محمد باقر (ع)
مرتضی محمودپور
89
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد