مطالب صفحه اختصاصی اشعار هستی محرابی در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 وفات حضرت ام البنین س -(بس که عشق آکنده در جانِ تو یا ام البنین عقل یکسر گشته حیرانِ تو یا ام البنین!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
هستی-محرابی
25
+1
2 وفات حضرت ام البنین س -(گو در این خانه علی کوثرِ دیگر دارد!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
هستی-محرابی
33
--2
3 وفات حضرت ام البنین س -( روی خوش تو جلوه‌ای از مادرِ من!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
هستی-محرابی
45
4 وفات حضرت ام البنین س -(دلِ من در شبستانش دو تا عرشِ برین دارد یکی عرشِ ابالفضل و یکی ام البنین دارد!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
هستی-محرابی
58
5 وفات حضرت ام البنین س -(عباس اگر نامش حماسه آفرین است، چون از بهشتِ دامنِ ام البنین است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت ام البنین (س)
هستی-محرابی
379
+1
6 شهدای مدافع وطن -( خون از رگِ دفتر و قلم می جوشد!) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
هستی-محرابی
77
+1
7 امام زمان عج -(جمعه و غرقِ پریشانی شدم!) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی-محرابی
16
8 شهدای تروریستی پرسنل سپاه -(این خونِ تو در رگِ زمانه جاریست!) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
هستی-محرابی
73
+1
9 شهدای حادثه تروریستی داعش -(خوشا آنان حسینی وار رفتند!) دفاع مقدس و شهدا
شهدا
هستی-محرابی
60
10 شهادت حضرت زهرا س -(تو می روی ای یاسِ من با کوهی از آه! امّا علی می ماند و این دردِ جانکاه!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
55
11 شهادت حضرت زهرا س -(امشب که شبِ غربت طفلانِ علی است، دل نوحه گر کوثرِ قرآن علی است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
58
12 شهادت حضرت زهرا س -(چشم سحر ابری و بارانیست امشب!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
68
+1
13 شهادت حضرت زهرا س -(به شب غسل و کفن کردن، وصیّت های زهرا است!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
75
+1
14 شهادت جانسوز حضرت زهرا س -(قامتِ سروِ علی وقتی از این غصه خم است، نُه ستونِ فلک از غم شکند باز کم است!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
147
15 شهادت حضرت زهرا س -(آنسو که در خاکش غریب افتاده مادر!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
160
16 شهادت حضرت زهرا س -(فراوان از در و دیوار گفتند!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
147
17 شهادت جانسوز حضرت زهرا س -(ای سقیفه ننگ بادا بر شما "کی شنیدی بت شود جای خدا"؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
81
+1
18 شهادت جانسوز حضرت زهرا س -(غزل، تصویرِ پنهان دارد از شرحِ مزارِ تو!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
125
+1
19 شهادت جانسوز حضرت زهرا س -(این ناله آید از جانِ کوثر!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
105
20 شهادت حضرت زهرا س -(ای خدا من از مدینه می روم من ز دردِ میخ سینه می روم!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
103
21 شهادت جانسوز حضرت زهرا س -( ‌دست از غضب تو بردار ای نا نجیبِ کافر، آیا مگر نباشد او دخترِ پیمبر؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
77
22 شهادت جانسوز حضرت زهرا س -(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ !) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
107
23 شهادت حضرت زهرا س -(تو ای زخم دل یادگارِ مدینه!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
90
24 شهادت حضرت زهرا س -(الهی بشکند دستی که پرپر کرده قرآن را!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
142
25 شهادت حضرت زهرا س -(که پاییزیست حالِ زندگی دور از بهارِ تو!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
46
26 شهادت حضرت زهرا س -(روضه ی روی کبود یاس پرپر را بخوانید!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
127
27 امام حسین ع -(در آسمان نورِ حسین تا که درخشید!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسین علیه السلام
هستی-محرابی
48
28 شهادت حضرت زهرا س -(ای یار و یاورِ من مظلوم حیدرِ من، خدا کند نبینی این زخم پیکر من!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
204
+1
29 امام رضا ع -(حضرت باران تو به جانم ببار، باغِ دلم بوی خزان می دهد!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام رضا علیه السلام
هستی-محرابی
32
30 شهدت حضرت زهرا س -(بند کفَنم را کمی آهسته ببندید!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
307
+1
31 شهادت حصرت زهرا س -(مظلوم تر از فاطمه مظلوم نداریم!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
372
32 شهادت حضرت زهرا س -(ما تحتِ ولای حضرتِ زهراییم!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
275
33 شهادت حصرت زهرا س -(از شعرِ تو شعله های غم می ریزد، بر دفترِ دل خونِ قلم می ریزد!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
139
34 امام زمان عج -(ای از گل یاس و نسترن خوشبوتر، ای تکه ای از وجود من آنسوتر!) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی-محرابی
65
35 شهادت حضرت زهرا س -(غم در دلِ من شعله کشیده بابا!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
189
36 شهادت حضرت زهرا س -(یا فاطمه الزهرا ای دختر پیغمبر، بر حال پریشانم یکدم تو نظر بنگر!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
211
37 شهادت حصرت زهرا س -(شب جمعه ست و حرم قیامته، روضه از کوچه و درد غربته!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
184
38 شهادت حضرت زهرا س -(دیدم توی کوچه جای رد خونه!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
147
+1
39 میلاد حضرت زینب س -(امشب که شبِ ولادتِ خورشید است!) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زینب (س)
هستی-محرابی
120
40 میلاد حضرت زینب س -(بانوی حمیّت و حماسه است زینب!) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زینب (س)
هستی-محرابی
86
41 امام حسین ع -(گفتم دلِ خود به کربلایت ببرم!) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
کربلا
هستی-محرابی
120
42 میلاد حضرت زینب س -(امشب نوای قدسیان باشد فقط این زمزمه!) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زینب (س)
هستی-محرابی
100
43 میلاد حضرت زینب س -(بر نورِ دلِ حضرت زهرا (س) صلوات!) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زینب (س)
هستی-محرابی
77
44 میلاد حضرت زینب س -(گلی از باغ و بستانِ ولا آمد مبارکباد!) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت زینب (س)
هستی-محرابی
52
45 امام حسین ع -(سالها زوّاریت را آرزو کردم حسین (ع) هر کجا رفتم تو را من جستجو کردم حسین) اشعار چاوشی خوانی زائران اماکن متبرکه
کربلا
هستی-محرابی
115
46 حضرت زهرا س -(خداوندا در این عالم به حقِّ حرمتِ زهرا به این بی دست و پای گم عطا کن عفٌتِ زهرا!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
هستی-محرابی
197
--1
47 امام زمان عج -(خسته ام در شبِ تردید تو آبادم کن!) اشعار مهدوی
در فراق یار
هستی-محرابی
60
48 حماسه ی نه دی -(نه دی یعنی تجلی حضور!) مناسبت های ملی
حماسه نهم دی ماه
هستی-محرابی
47
49 عیسی مسیح ع -(با تو که جهان غرق سعادت باشد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
میلاد حضرت عیسی مسیح
هستی-محرابی
41
50 شب یلدا -(آن که به فروردین بَرَد ما را زمستان است!) سایر موضوعات
رباعیات و دوبیتی ها
هستی-محرابی
30