اشعار رضا یعقوبیان

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر سالروز تخریب بقیع -(باز کرده این دلم یاد بقیع...) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
رضا یعقوبیان
35
2 سبک سرودولادت حضرت علی اکبر(ع) -(شهرمدینه ازقدمش شورمحشراست...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
82
3 سبک سرودولادت حضرت علی اکبر(ع) -(آمد امشب درعالم نورسرمد...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
56
4 سبک سرودولادت حضرت علی اکبر(ع) -(زنسل آل احمد، علی دیگر آمد...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
57
5 سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(از مقدم پورحسین شد جهان معطر...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
90
+1
6 سبک سرودولادت حضرت علی اکبر(ع) -(ای عاشقان نخل ولا ثمر داده...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
55
7 سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(شادی همه جا در عالمین است...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
61
8 سبک سرود ولادت حضرت علی اکبر(ع) -(بیت مولانا حسین صحنۀ محشر شده...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
92
9 نوحه خروج امام حسین(ع) از مدینه -(آه می رود نور دوعین...) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
رضا یعقوبیان
81
10 نوحه خروج امام حسین(ع) از مدینه -(بی کس و تنها، گشته ثارالله...) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
رضا یعقوبیان
73
11 نوحه خروج امام حسین(ع) از مدینه -(امام بی قرینه...) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
رضا یعقوبیان
71
12 زمینه خروج کاروان امام حسین(ع) ازمدینه -(مادر، گرچه که هستم یادگار تو..) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
رضا یعقوبیان
56
13 نوحه زبانحال خروج امام حسین(ع) از مدینه -(الا مادر، حسین تو، داره میره...) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
رضا یعقوبیان
56
14 شعر 28 رجب خروج کاروان امام حسین(ع) از مدینه -(یامحمد ای مرا نور دو عین...) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسین (ع)
رضا یعقوبیان
83
15 سرود عید مبعث پیامبراکرم(ص) -(پیک وحی آمده سوی احمد...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید مبعث حضرت رسول (ص)
رضا یعقوبیان
63
16 سرود عید مبعث پیامبر(ص) -(حق عنایت نموده ماه رجب...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید مبعث حضرت رسول (ص)
رضا یعقوبیان
98
17 سبک سرود مبعث پیامبراکرم(ص) -(امشب از لطف خدا عید رسالت آمده...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید مبعث حضرت رسول (ص)
رضا یعقوبیان
151
18 سبک سرودعید مبعث پیامبراکرم(ع) -(عاشقان شادی نمایید..) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید مبعث حضرت رسول (ص)
رضا یعقوبیان
170
19 سرود مبعث حضرت رسول اکرم (ص) -(امشب غار حرا طور است...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید مبعث حضرت رسول (ص)
رضا یعقوبیان
119
20 سبک نوحه شهادت امام کاظم(ع) -(الا ای شیعه حیدر بزن فریاد...) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رضا یعقوبیان
118
21 نوحه شهادت امام کاظم(ع) -(گل گلزاردین، موسی بن جعفرتویی..) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رضا یعقوبیان
102
22 نوحه شهادت امام کاظم(ع) -(امشب گل باغ علی و زهرا..) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رضا یعقوبیان
80
23 دوبیتی شهادت امام کاظم(ع) سایر موضوعات
اشعار رباعی و دوبیتی انواع اشار و ابیات رباعی و دوبیتی
رضا یعقوبیان
66
24 ولادت حضرت علی اصغر(ع) -(طبع من امشب به پرواز آمده...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اصغر (ع)
رضا یعقوبیان
82
25 ولادت حضرت علی اصغر(ع) -(در دلم بار دگر شوری بپاست...) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت علی اصغر (ع)
رضا یعقوبیان
70
26 میلاد امام حسن عسکری -( دلهای عاشق پرزند امشب زسینه ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
رضا یعقوبیان
114
27 میلاد امام حسن عسکری -( عالم هستی چه رویایی شده) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
رضا یعقوبیان
85
28 میلاد امام حسن عسکری -(شمیم جنان می رسد امشب ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
رضا یعقوبیان
79
29 میلاد امام حسن عسکری -(رسیده هنگامه شادی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
رضا یعقوبیان
65
30 میلاد امام حسن عسکری -(رسیده هنگامه شادی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
رضا یعقوبیان
79
31 اربعین -(ای شیعیانِ آل علی روز اربعین است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
رضا یعقوبیان
89
32 اربعین حسینی -(ای برادر جان حسین من از اسارت آمدم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
رضا یعقوبیان
107
33 شهادت حضرت رقیه -(شمع جمع عالمین،بر حسین نور دو عین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
رضا یعقوبیان
111
34 امام زمان -(عزیز فاطمه مهدی کجایی ) اشعار مهدوی اشعار ویژه امام زمان
شعر امام زمان (عج)
رضا یعقوبیان
249
+1
35 شهادت امام سجاد -( مولی تو شمس مشرقینی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
72
36 شهادت امام سجاد -( گشته شهید ظلم و بیداد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رضا یعقوبیان
66
37 وروداهل بیت به شام -(لبریز همه مردم(دروازه ی ساعات است)۲) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
رضا یعقوبیان
101
38 وروداهل بیت به شام -(اهل حرم وارد به شهر شامند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان اسرا به شام
رضا یعقوبیان
90
39 شب هفتم محرم -(علی اصغر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا یعقوبیان
118
40 شب هشتم محرم -( علی اکبر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
رضا یعقوبیان
125
41 شب نهم محرم # حضرت عباس -( عباس من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اشعار حضرت ابوالفضل العباس (ع)
رضا یعقوبیان
141
42 زبان حال اربعین -(گل فاطمه امروز شدم زائر کویت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
رضا یعقوبیان
137
43 نوحه شهادت حضرت علی (ع) -(گل گلشن مصطفایی علی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
رضا یعقوبیان
785
+1
44 متن شعر مناجات -(پا به سر جرم و گناه هم یا مجیر) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
رضا یعقوبیان
394
45 متن شعر و زمزمه مناجات -(من هستم روسیاه سراپایم گناه ) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
رضا یعقوبیان
494
46 سرود ولادت امام مجتبی علیه السلام -(شهر یثرب شده وادی طور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
418
+1
47 سرود ولادت امام مجتبی علیه السلام -(امشب مدینه غرق نور. گشته وادی طور) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
374
+1
48 سرود ولادت امام مجتبی علیه السلام -(ماه رحمت آمد. مایه عزت آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
230
49 سرود ولادت امام مجتبی علیه السلام -(پسر ارشد فاطمه آمد) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
383
+1
50 سرود ولادت امام مجتبی علیه السلام -(در شهریثرب شور و غوغاست) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
رضا یعقوبیان
279
+1
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد