مطالب صفحه اختصاصی اشعار مهدی رحیمی زمستان در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) -(در حرم نه،زائرت دارد اقامت در بهشت ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت معصومه (س)
مهدی رحیمی زمستان
81
2 شعر شهادت امام جعفر صادق(ع) -(باد را زلفِ بید می فهمد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
مهدی رحیمی زمستان
79
3 بقیع هشت شوال -(از بغض بقیع آسمان شاکی شد) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
مهدی رحیمی زمستان
61
4 وداع با ماه شعبان -(َاسْمَعْ دعایی با تو در دل حرفها مانده) اشعار مناجاتی
مناجات با خدا
مهدی رحیمی زمستان
28
5 شهادت حضرت علی(ع) -(دست در دست تو دادیم و جهان شکل گرفت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امیرالمومنین علی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
62
+2
6 وداع با رمضان---مناجات با خدا -(چشم های به در خداحافظ ) اشعار مناجاتی
ماه مبارک رمضان
مهدی رحیمی زمستان
9
7 مدح امام حسن مجتبی(ع) -(اگر می آمدی ایران تو مرقد داشتی حتماً) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
14
8 میلاد امام حسن مجتبی(ع) -(شب میلاد خود عشق پیمبر بوده ای حتماً) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن مجتبی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
12
9 شعر ولادت امیرالمومنین -(وقتی که هدف نیست کمان فایده اش چیست؟ ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت حضرت امیرالمومنین علی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
102
10 حضرت زهرا(س)بستر شهادت -(جای آتش، شمع گر سوسو بگیرد بهتر است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی رحیمی زمستان
76
+1
11 شعر مناجات با امام زمان(عج) -(دوباره حرف دل عاشق تو بین دهان است ) اشعار مهدوی
در فراق یار
مهدی رحیمی زمستان
327
12 شعر مدح حضرت معصومه(س) -(میزبانت گشت قم اینگونه تا روز جزا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت معصومه (س)
مهدی رحیمی زمستان
142
13 شعر ولادت امام عسکری (ع) -(بر آخر الف قامت تو مَد آمد ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام حسن عسکری (ع)
مهدی رحیمی زمستان
79
14 شعر ولادت حضرت سید الکریم حسنی(ع) -(بنوشان به ما از می ناب خود ) سایر موضوعات
سایر اشعار
مهدی رحیمی زمستان
75
15 شعر ولادت حضرت سیدالکریم حسنی(ع) -(از امام مجتبی داری تو نیمی بیشتر ) سایر موضوعات
سایر اشعار
مهدی رحیمی زمستان
48
16 شعر مدح حضرت معصومه(س) -(هم شدی یاور امام رضا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت معصومه (س)
مهدی رحیمی زمستان
116
17 شهادت حضرت زهرا (س) -( در به هم خورد ولی حیف که با سرعت خورد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی رحیمی زمستان
456
18 احراق بیت -( نقشه ی قتل علی بعد از نبی تنظیم شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی رحیمی زمستان
378
19 امام حسن مجتبی(ع)شهادت -( باز دستاس است که لبریز گندم می شود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
مهدی رحیمی زمستان
292
20 شعر مصائب اسارت کوفه -( میداد زجر٬ زجر دو چندان رقیه را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کوفه
مهدی رحیمی زمستان
312
21 حضرت زینب(س)-وفات -( بس که با خود ماتم از کرب و بلا برداشته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت زینب کبری (س)
مهدی رحیمی زمستان
427
+1
22 مرثیه ی حضرت اباالفضل العباس علیه السلام -( به میدان می روی ای اولین و آخرین ساقی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
مهدی رحیمی زمستان
1046
23 حضرت عباس(ع)-شهادت -( شروع می شود این شعر کم کم از چشمش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
مهدی رحیمی زمستان
420
24 حضرت عباس(ع)- شهادت -( غصه تنها رفته با اندوه و غم برگشته است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
مهدی رحیمی زمستان
412
25 حضرت علی اکبر(ع)شهادت -( هی تو دستت را به هم دادی و شکل تاب شد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
286
26 حضرت علی اکبر(ع)شهادت -( زیبا علی غوغا علی رعنا علی اکبر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
547
27 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( که دقّت کرده ای این گونه با دقّت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
430
+1
28 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( تا خیمه رفت و برگشت از پا نشست و برخاست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
266
29 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( حسین با علی اش آن قَدَر یکی شده باشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
291
30 حضرت علی اصغر(ع)شهادت -( مگر این حنجرِ بهم خورده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
298
31 اشعار شب پنجم محرم -( صلح جویی چون که میبندی سِپر را پشت سر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مهدی رحیمی زمستان
255
32 شعر شهادت حضرت عبدالله ابن الحسن(ع) -( خودش تب می کند در خویش و می سوزد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مهدی رحیمی زمستان
287
+1
33 حضرت رقیه(س)شهادت -( در جزء نه در سطح کلان است رقیه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مهدی رحیمی زمستان
395
34 حضرت رقیه(س)شهادت -( بین سرها بین این نیزار بازی می کنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مهدی رحیمی زمستان
305
35 ورود کاروان به کربلا -( چنان که طرفی در قُرُق جون و حبیب است و بریر است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
مهدی رحیمی زمستان
254
36 اشعار ورود محرم -( دارم آقا سیاه می پوشم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
مهدی رحیمی زمستان
419
37 روضه ی شب اول محرم روضه ی حضرت زهرا(س) -( پس برای روضه های سخت آن طوری که دیدن جایگاه ویژه‌ای دارد/ برای روضه ی مادر شنیدن جایگاه ویژه‌ای دارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
استقبال از محرم
مهدی رحیمی زمستان
415
+2
38 شعر تخريب بقيع -( گرچه مانع می شود اما به دستی بسته نیست ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
مهدی رحیمی زمستان
314
39 شعر تخريب بقيع -( از نسخه ی جدید به طرزقدیمشان ) اشعار مناسبت های ویژه
سالروز تخریب قبور ائمه بقیع در هشت شوال
مهدی رحیمی زمستان
342
40 اشعار شهادت امام صادق(ع) -( همین که نقش زمین شد امام جعفر صادق ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
مهدی رحیمی زمستان
278
41 شعر ولادت امام رضا(ع) -( جلوه ای از جلوه های عام رحمانیت است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
ولادت امام رضا (ع)
مهدی رحیمی زمستان
213
42 شعر شهادت امام جواد(ع) -( سٙم به تو داده ولیکن بی خیال جسم توست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مهدی رحیمی زمستان
230
43 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( از بسکه محو روضه ی «او می کشید» شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
251
44 شعر عید غدیر خم -( عید غدیر خم پس از حج معنی اش این است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی رحیمی زمستان
325
+1
45 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( همه دیدند عشق در کار است، دست بالای دست بسیار است ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی رحیمی زمستان
381
46 امیرالمومنین(ع)عید غدیر -( ای کاش آن بادی که بالا داشت منبر را ) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
مهدی رحیمی زمستان
219
47 مرثیه حضرت زهرا (س) -( وقت نماز فاطمه مانده ست عقلم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی رحیمی زمستان
275
48 مرثیه حضرت زهرا (س) -( خورده است چنان کوچه ی بن بست به دیوار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی رحیمی زمستان
347
49 مرثیه حضرت زهرا (س) -( زهرا همیشه داشت كه چون خود مَثَل نداشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی رحیمی زمستان
328
50 مرثیه حضرت زهرا (س) -( به غیر از در٬که درهم خورد شدشرقی وغربی شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مهدی رحیمی زمستان
323