مطالب صفحه اختصاصی اشعار علی محلاتی در سایت امام هشت

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 نوحه(امام رضا ع) -(سوزد زمین ز آهت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی محلاتی
182
+1
2 زمینه شهادت امام رضا ع -(بر سر عبا کشیدی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی محلاتی
98
3 زمینه(رسول اکرم ص) -(ای روشنی دنیا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
علی محلاتی
42
4 زمینه سینه زنی حضرت رسول اکرم (ص) -(زمین و آسمان شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
علی محلاتی
38
5 زمزمه یا شور سوزناک اربعین -(پیچیده ناله های فاطمه به قتله گاه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی محلاتی
51
6 زمینه روضه ای اربعین -(یک اربعین شراره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی محلاتی
72
+1
7 زمزمه سینه زنی (تک) اربعین -(بر دوشم دارم شالِ عزا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی محلاتی
32
8 زمزمه سوزناک روضه/شور (اربعین) -(خمیده خواهرِ تو ام به کربلا حسین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی محلاتی
38
9 زمینه اربعین -(عرش اعلی سیه پوش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی محلاتی
33
10 نوحه(امام حسن مجتبی ع) -(زهر جفا گرفته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
علی محلاتی
173
11 زمینه(امام حسن مجتبی ع) -(شهید کوچه ها گردیده مسموم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
علی محلاتی
111
12 شور سوزناک امام حسن ع -(فدای جسم خسته ات) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
علی محلاتی
130
13 زمینه شهادت امام حسن ع -([شهید کوچه هایم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
علی محلاتی
97
14 زمینه امام حسین ع و شهدا -([پر میزند دل ما) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی محلاتی
62
15 زمینه ایام اسارت آل الله -([یک بیابان اسیری) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
علی محلاتی
204
16 زمینه امام سجاد ع -(مسمومِ زهرِ کینه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی محلاتی
450
17 شام غریبان/ دودمه -(صوت عزا آید بگوش/از ناله های فاطمه س) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب یازدهم محرم (شام غریبان)
علی محلاتی
935
18 زمینه ظهر عاشورا(مقتل) -([گلی کم کرده ام من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
روز عاشورا
علی محلاتی
1305
19 زمینه شب تاسوعا(حضرت عباس ع) -(گشته همهمه،پیشِ علقمه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
علی محلاتی
727
20 واحد حضرت عباس(ع) -(عباس/ صدا زدی من را برادر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
علی محلاتی
584
21 شب عاشورا -(امشبی را شهِ دین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شب دهم محرم - شب عاشورا
علی محلاتی
1992
+2
22 حضرت عباس(ع) -(برخیز از جا دوباره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
علی محلاتی
1721
--1
23 حضرت علی اکبر(ع) -(شبهِ پیمبرِ من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
علی محلاتی
1154
24 حضرت علی اصغر(ع) -(لالایی طفلِ نازم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی محلاتی
1423
25 قاسم بن حسن(ع) -(قاسم بنُ الکریمم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علی محلاتی
622
+1
26 عبدالله بن حسن(ع) -(عبداللهِ تو هستم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
علی محلاتی
519
+1
27 طفلان زینب -(برادر غریبم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
فرزندان حضرت زینب
علی محلاتی
461
28 حضرت رقیه(س) -(امشب کنجِ خرابه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
علی محلاتی
411
29 ورودیه -(داره بویِ جدایی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
علی محلاتی
494
+2
30 حضرت مسلم بن عقیل(ع) -(پیراهن سیامو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت مسلم
علی محلاتی
199
31 عید غدیر -(دم همه دم ..... علی علی) اشعار ولادت ها و اعیاد اسلامی
عید غدیر خم
علی محلاتی
181
32 واحد سنگین حضرت عباس(ع) -( تو اوج نگاهت، خدا رو می بینم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت ابوالفضل العباس (ع)
علی محلاتی
58
33 شور حضرت علی اکبر(ع) -( شبیه پیغمبری و پاره ی تنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
علی محلاتی
37
34 واحد سنگین ورودیه کربلا -( آهسته تر ای ساربان محمل گشا از کاروان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
ورود کاروان به کربلا
علی محلاتی
216
35 اشعار شور امام رضا (ع) -( موسی الرضا ای پادشاه بی قرینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی محلاتی
40
36 اشعار شور امام رضا (ع) -( ای غریب فاطمه و آشنای دل ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی محلاتی
43
37 اشعار واحد امام رضا (ع) -( علی بن موسی، امام دل ما ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی محلاتی
34
38 اشعار واحد امام رضا (ع) -( غریب شهر توسم، که دیگه رهسپارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
علی محلاتی
99
39 اشعار شهادت امام شور حسن مجتبی (ع) -( کوچه هات آزارم می دن،خداحافظ مدینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
علی محلاتی
50
40 اشعار امام حسن (ع) -( می سوزه سینه ی من، لب خشکم کبوده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
علی محلاتی
37
41 اشعار واحد سنگین رحلت پیامبر (ص) -( لحظه ی آخر؛ مژده بابا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات شهادت گونه حضرت رسول الله
علی محلاتی
32
42 اشعار شور اربعین -( آب و جارو کنید که باز؛اومده عمه زینب2 ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی محلاتی
29
43 اشعار زمینه اربعین -( چهل روزه که چشمام، به یادت روزه داره ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی محلاتی
32
44 اشعار زمینه اربعین (ع) -( دوباره نیزه ها، نمایان گشته است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی محلاتی
33
45 اشعار زمزمه و روضه اربعین -( در برت خواهر نشسته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
اربعین حسینی
علی محلاتی
36
46 اشعار واحد سنگین امام سجاد (ع) -( لب خشک بابا، هنوز رو به رومه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی محلاتی
38
47 اشعار واحد سنگین امام سجاد (ع) -( من دیده ام رخساره ی یک حاجی شش ماهه را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی محلاتی
32
48 اشعار شور امام حسین (ع) -( برو به میدان ولی آهسته یا اخا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
روز عاشورا
علی محلاتی
34
49 اشعار شور امام حسین(ع) -( حسین عطشان می دهی بوی مادرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
علی محلاتی
37
50 اشعار شور امام حسین (ع) -( دو تا گنبد یه خیابون، دلمو دیوونه کرده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
مدایح و مراثی امام حسین
علی محلاتی
128